Om Livsmedelsinfo v.0.95

Om Siten
Livsmedelsinfo är byggt som ett hobbyprojekt som till en början bara var för eget bruk. I den version som nu ligger ute publikt så är själva databasen och en enkel matdagbok publicerade så att alla snabbt och enkelt kan hitta och jämföra livsmedel enligt olika kriterier. Det är livsmedel från tre källor publicerade, svenska Livsmedelsverket, finska Fineli och amerikanska USDA.
Källor
Livsmedlen och dess näringsvärden kommer från tre källor:
Livsmedel markerade med Livsmedel hämtat från Livsmedelsverket  är hämtade ifrån Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas version 2015-03-04.
Livsmedel markerade med Livsmedel hämtat från Fineli  är hämtade ifrån Institutet för hälsa och välfärd, Enheten för nutrition. Fineli. Livsmedelsdatabas. Version 16. Helsingfors 2013.
Livsmedel markerade med Livsmedel hämtat från USDA  är hämtade ifrån USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28. USDA.