Om Livsmedelsinfo v.1.0

Om Siten
Livsmedelsinfo är en stor databas med livsmedel och dess näringsinformation. All näringsinformation återges utan förvanskning från den ursprungliga källan.
Källor
Livsmedlen och dess näringsvärden kommer från tre källor:
Livsmedel markerade med Livsmedel hämtat från Livsmedelsverket  är hämtade ifrån Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas version 2015-03-04.
Livsmedel markerade med Livsmedel hämtat från Fineli  är hämtade ifrån Institutet för hälsa och välfärd, Enheten för nutrition. Fineli. Livsmedelsdatabas. Version 16. Helsingfors 2013.
Livsmedel markerade med Livsmedel hämtat från USDA  är hämtade ifrån USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28. USDA.