Livsmedelsgrupper

Här kan man se hur livsmedelsgrupperna är organiserade. Klicka på en grupplänk för att visa en tabell med alla livsmedel i den livsmedelsgruppen.
Det finns ett träd för livsmedelsgrupperna som Livsmedelsverket använder och ett annat träd för livsmedelsgrupperna som Fineli använder.

Se Finelis träd Se livsmedelsgrupper hämtade från Fineli

Se Livsmedelsverkets träd Se livsmedelsgrupper hämtade från Livsmedelsverket

Källor
Livsmedelsgrupperna kommer från två olika källor:
Trädet som är markerat med Livsmedelsgrupper hämtade från Livsmedelsverket är hämtat ifrån Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas version 2015-03-04.
Trädet som är markerat med Livsmedelsgrupper hämtade från Fineli är hämtat ifrån Institutet för hälsa och välfärd, Enheten för nutrition. Fineli. Livsmedelsdatabas. Version 16. Helsingfors 2013.