Om Livsmedelsinfo v.0.95

Om Siten
Livsmedelsinfo är byggt som ett hobbyprojekt som till en början bara var för eget bruk. I den version som nu ligger ute publikt så är själva databasen och en enkel matdagbok publicerade så att alla snabbt och enkelt kan hitta och jämföra livsmedel enligt olika kriterier. Det är livsmedel från två källor publicerade, svenska Livsmedelsverket och finska Fineli.
Kontakt
För att få mer information eller om du vill påpeka brister eller har önskemål, skicka ett e-post till info@livsmedelsinfo.nu.
Källor
Livsmedlen och dess näringsvärden kommer från två källor:
Livsmedel markerade med Livsmedel hämtat från Livsmedelsverket  är hämtade ifrån Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas version 2015-03-04.
Livsmedel markerade med Livsmedel hämtat från Fineli  är hämtade ifrån Institutet för hälsa och välfärd, Enheten för nutrition. Fineli. Livsmedelsdatabas. Version 16. Helsingfors 2013.